Prezentare

OSPA este unitate finantata din surse extrabugetare, veniturile acesteia provenind din:
   -studii pedologice si incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate, de bonitare a terenurilor agricole;
   - studii de evaluare, prognoza si avertizare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrarilor de imbunatatiri funciare, precum si pentru terenurile degradate;
   - studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor insusiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
   - studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare in circuitul productiv a terenurilor degradate si poluate sau pentru prevenirea si combaterea aridizarii;
   - studii de specialitate pentru infiintarea plantatiilor de livezi, vii, amenajari orizicole si legumicole, silvice si piscicole si alte amenajari agrosilvice;
   - studii si analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului si altele;
   - studii agrochimice pentru utilizarea rationala si eficienta a ingrasamintelor si amendamentelor;