Acte normative si atributii

Aici gasiti: Ordinul nr. 278/ 2011
Ordinul nr. 238/2011 Regulament O.S.P.E.
Legea nr. 243 din 5.12.2011 (Legea 243 2011)
Oficiile pentru Studii Pedologice si Agrochimice (deci si OSPA Timisoara) sunt infiintate in baza Decretului 151/1975 si in prezent functioneaza in conformitate cu prevederile Ord. nr. 278/2011 si 238/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (HG 1331/2004), a HG 362/2002, privind organizarea si functionare a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in baza OUG. 38/2002 si 243/2011 privind intocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura precum si a Ord. MAAP 278/2011, avand sarcini ce decurg din Programul national de monitorizare sol-teren pentru agricultura; privind elaborarea de studii pedologice si agrochimice, precum si realizarea si reactualizarea periodica a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura ,,anual o data cu adoptarea legii bugetului de stat, se aproba suprafetele si sumele aferente executiei programului stabili, precum si a celor referitoare la implementarea politicilor agricole si comunitare cu privire la :..optimizarea exploatatiilor si conservarea solurilor, cercetare stiintifica de specialitate.. initiate de catre MADR conform HG 8/2009 (capI , art1, al 3) si a completarilor facute in baza Hotararii Guvernului nr.725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a Hotararii Guvernului nr. 751/2010 privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura judetene si a municipilui Bucuresti.
,,Studiile pedologice si agrochimice si informatiile din Baza de date a sistemelor judetene de monitorizare sol-teren, aflate la OSPA, reprezinta bun proprietate publica si sunt accesibile contra cost persoanelor fizice si juridice interesate, cu exceptia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale (Ord. 238/2011, Art. 13)
De asemenea dorim sa mentionam faptul ca in conformitate cu Ordinul MAAP 223/2002, cu privire la structura organizatorica, obiectul de activitate si atributiile oficiilor de studii pedologice si agrochimice acestea (deci si OSPA Ialomita) executa contra cost persoanelor fizice si juridice:
a) studii pedologice in vederea aplicarii lucrarilor agropedoameliorative, respectiv a masurilor de protectie si crestere a capacitatii de productie a solurilor (amendare, scarificare, afanare, combaterea eroziunii solurilor);
b) studii de incadrare a terenurilor agricole in clase de calitate in vederea concesionarii, arendarii si in dimensionarea creditului ipotecar;
c) studii pentru furnizarea datelor necesare stabilirii corecte a impozitului pe venitul agricol si altor taxe, in vederea stabilirii corecte a obligatiilor fiscale ale contribuabililor;
d) studii de specialitate privind poluarea solului;
e) studii de specialitate pentru infiintarea plantatiilor de livezi, vii, amenajari orizicole si legumicole, silvice si piscicole si a altor amenajari agrosilvice;
f) studii agrochimice pentru utilizarea rationala si eficienta a ingrasamintelor si amendamentelor;
g) studii de specialitate privind exploatarea rationala si eficienta a terenurilor agricole;
h) studii pedologice necesare aplicarii prevederilor legale pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol si stabilirea corecta a taxelor aferente;
i) studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare in circuitul productiv a terenurilor degradate si poluate sau pentru prevenirea si combaterea aridizarii;
j) studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor insusiri ale solului asupra obiectivelor social economice;
k) analize de sol, planta, ingrasaminte, rezidii de pesticide din sol si planta;
l) analize privind calitatea produselor alimentare potrivit legii;
m) testari sau verificari de produse si tehnologii de productie ecologica pentru agricultura si silvicultura;
n) servicii de consultanta si extensie specifice, precum si prestari de servicii pentru persoane fizice sau juridice straine, in domeniul de activitate;